Dana Amanah salah satu cabang pelaburan

Oleh WAN JEMIZAN WAN DERAMAN

Penghasilan Harta (Wealth Creation) merupakan langkah permulaan interaksi seseorang itu dengan harta. Harta boleh dihasil dan dikembangkan menerusi pelbagai kaedah; antaranya menerusi kaedah pelaburan.

Hakikat dalam kehidupan ini, harta perlu dicari dan tidak hanya pasrah pada qadak dan qadar seperti dalam surah al-Juma'ah ayat 10 yang bermaksud: Maka apabila telah ditunaikan sembahyang, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah kurnia (rezeki) Allah dan ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu menang.

Justeru, harta yang dimiliki tidak wajar disimpan begitu saja tanpa mengembangkannya. Malah Islam melarang membekukannya agar manfaatnya dapat dirasai oleh ramai orang sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hasyar ayat 7 yang bermaksud: Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat (Rasulullah) dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya).

Naluri untuk memiliki kekayaan ada pada setiap manusia. Manusia akan sentiasa berfikir mencari jalan bagaimana untuk membaiki kehidupannya.

Maka tidak hairan jika hari ini kita dihidangkan dengan pelbagai kaedah untuk mengumpul kekayaan dengan pelbagai nama atau label.

Pelbagai pendekatan digunakan termasuklah unsur-unsur Islam bagi menarik masyarakat menyertai skim atau pelan pelaburan yang ditawarkan.

Sebagaimana yang diketahui umum, di negara kita ini ada badan atau institusi seperti Bank Negara Malaysia (BNM) dan juga Suruhanjaya Sekuriti (SC) yang mengawalselia aktiviti berkaitan kewangan agar kepentingan masyarakat terjamin dan tiada yang mengambil kesempatan.

Masyarakat perlu bijaksana dan memiliki ilmu-ilmu asas berkaitan kewangan ini agar langkah perlu dapat diambil sebelum membuat sebarang komitmen khususnya yang berkaitan dengan kewangan.

Alhamdulillah, kita cukup bertuah berada di negara yang mempunyai kerangka perundangan berkaitan kewangan yang sangat kondusif di mana masyarakat tidak perlu ragu atau takut menyertai skim atau pelan pelaburan yang ditawarkan oleh institusi kewangan yang sah, hak dan kemaslahatan mereka terjamin.

memberangsangkan

Di antara kaedah pelaburan yang ada dan popular di dalam industri kewangan negara adalah Unit Saham Amanah.

Adalah sangat memberangsangkan bahawa industri unit amanah negara kita bernilai berbilion ringgit dan terbuka luas kepada semua lapisan masyarakat untuk diterokai.

Mengikut satu sumber yang dikeluarkan pada tahun 2008 dalam tempoh 15 tahun sejak 1992, jumlah aset yang diuruskan oleh syarikat unit amanah berkembang dari RM400 juta ke RM71,005 bilion.

Menurut SC, pada Disember 2007, industri unit amanah Malaysia berkembang 15.32 peratus dalam pasaran ekuiti berbanding 6.4 peratus pada tahun 1992.

Perkembangan ini menggambarkan bahawa peluang terbuka luas kepada semua lapisan masyarakat untuk menjana pendapatan menerusi kaedah pelaburan yang sah dan terjamin.

Dari sudut sejarah pelaburan menerusi unit amanah ini pertama kali dilancarkan di United Kingdom pada tahun 1931 oleh M&G. Di Malaysia, ia bermula dengan pembentukan Malayan Unit Trust Ltd. pada tahun 1959.

Unit amanah ini adalah satu bentuk pelaburan kolektif, di mana modal para pelabur dikumpulkan ke dalam satu dana untuk diuruskan oleh pengurus dana profesional.

Dana tersebut akan dilaburkan di dalam pelbagai portfolio ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan aset-aset lain yang dibenarkan oleh surat ikatan di samping Garis Panduan SC ke atas Dana Unit Amanah.

Unit amanah membabitkan penglibatan tiga pihak iaitu Pemegang Unit/Pelabur yang melabur dalam sesuatu dana amanah, Pemegang Amanah yang bertindak sebagai badan bebas dan penjaga aset yang dilabur dan Syarikat Pengurusan yang menyediakan kepakaran teknikal untuk menguruskan dana berkenaan.

Melabur dalam unit amanah adalah satu cara terbaik dan ideal mendapatkan pulangan yang baik dalam jangka sederhana dan panjang berbanding simpanan tunai atau simpanan tetap.

Di samping itu, risikonya juga kurang berbanding melabur terus dalam saham atau bon, yang mana hanya boleh diperoleh melalui kepelbagaian portfolio yang benar-benar baik.

Di antara kelebihan melabur dalam unit amanah adalah pelaburan di dalam dana unit amanah diurus selia oleh pengurus dana profesional, berpeluang melebarkan portfolio pelaburan, transaksi yang mudah, kurang berisiko, boleh mencairkan unit-unit pada bila-bila masa dan potensi pertumbuhan modal yang lebih tinggi berbanding simpanan di bank-bank.

Umat Islam di negara ini tidak perlu risau kerana industri unit amanah negara sama dengan industri kewangan yang lain di mana unit amanah Islam telah ada dan semakin berkembang.

Kita semua faham bahawa Islam menyuruh agar harta dikembang atau dilaburkan. Namun kita perlu meletakkan matlamat untuk mendapatkan keredaan Allah SWT dengan memastikan aktiviti pelaburan itu menepati hukum syarak yang berasaskan kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak, qiyas dan ijtihad.

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 26, maksudnya: Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Justeru, pelaburan yang diterima dan sah di sisi Islam adalah pelaburan yang menepati prinsip pelaburan daripada perspektif Islam. Unit amanah Islam dari sudut mekanismenya adalah sama dengan unit amanah konvensional, cuma berbeza dari beberapa sudut antaranya dari sudut kontrak Syariah yang diaplikasikan. Ia jelas serta telus dan juga dari sudut pelaburan, ia dilaburkan dalam pelbagai portfolio yang mematuhi syariah. Sekuriti yang patuh Syariah adalah sumber pelaburan utama unit amanah Islam.

Industri unit amanah ini bukan sahaja menawarkan peluang pelaburan kepada masyarakat untuk menambah pendapatan tetapi turut menawarkan peluang pekerjaan di mana mereka yang layak boleh menjadi ejen unit amanah ini sama ada sepenuh masa mahupun separuh masa.

Kerjaya sebagai Perunding Unit Amanah sangat menarik dan kompetitif serta mampu memberikan peluang pendapatan berterusan yang sangat menggalakkan. Kerjaya ini menjanjikan peluang yang cukup luas untuk seseorang mendapat pendapatan seberapa banyak yang diingini kerana apa yang diperoleh adalah bergantung pada keinginan diri sendiri.

Islam menuntut agar umat manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk membangun dan membina kehidupan yang bahagia dan harmoni. Firman Allah ayat Hud: 61 yang bermaksud: Dia yang menghidupkan kamu di muka bumi ini dan memerintahkan supaya kamu membangun dan membina kehidupan yang harmoni di atasnya.

Islam juga menyeru agar menjadikan kehidupan ini dapat memberi manfaat kepada orang lain sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat".

Namun, dalam keghairahan mengejar kekayaan jangan mudah terpedaya dengan janji-janji manis yang menawarkan keuntungan berlipat ganda menerusi pelbagai kaedah kreatif yang menggunakan nama-nama seolah-oleh ia satu pelaburan secara Islam, takut nanti bukan laba yang diraih tetapi bala yang datang!

- UTUSAN

Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.