Tips dan Panduan Peperiksaan Pegawai Anti Dadah S41

FORMAT SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI ANTIDADAH S41

Seksyen A – Pengetahuan Am
Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkenaan perkara berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungkait dengan antidadah, sosial,  sains, teknologi, sastera, kebudayaan, kesenian, muzik, sukan, ekonomi, agama dan lain-lain perkembangan. Item yang disediakan mempunyai cakupan yang luas. Item akan ditarafkan kepada pengetahuan am yang sepatutnya diketahui oleh rakyat Malaysia. Calon yang peka dengan perkembangan dunia melalui suratkhabar, majalah dan buku-buku akan dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Tujuan seksyen ini untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dunia pada amnya dan Malaysia khasnya.
Masa    : 40 minit
Soalan : 50
Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
Dalam kertas ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut;
·                     Kebolehan Menggunakan Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan paling tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

·                     Kemahiran Menginterpretasi Data
Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

·                     Konsep-konsep Matematik
Konsep matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Asal-asas matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan peperiksaan Tingkatan 5 (SPM). Walaupun ada antara calon mempunyai kelayakan dalam bidang matematik di peringkat universiti, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada bentuk soalan logik.
Masa          : 45 minit
Soalan       : 40

Seksyen C – Esei Bahasa Melayu

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.
Masa                : 1 jam
Soalan             : Tiga (3) soalan, Pilih Satu (1)
Panjang Esei   : 300 hingga 500 perkataan


Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.
Masa                : 1 jam
Soalan             : Tiga (3) soalan, Pilih Satu (1)
Panjang Esei   : 200 hingga 300 perkataan

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI ANTIDADAH S41
Anda boleh mendapatkan Pakej Panduan Lengkap Peperiksaan SPA Tips PTD Gred 41 ini sebagai panduan Peperiksaan Pegawai Antidadah nanti di: http://www.tipsptd.com/hop.php?ref=my

Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.