Pengambilan Polis Di Raja Malaysia - PDRM Tahun 2012Permohonan bagi jawatan di dalam Polis DiRaja Malaysia (PDRM) kini boleh dibuat secara online melalui Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA), http://www.spa.gov.my/

JAWATAN:
- Inspektor (Lelaki/Wanita)
- Sarjan (Lelaki/Wanita)
- Konstabel (Lelaki/Wanita)
- Konstabel Sokongan (Lelaki/Wanita)

Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun bagi permohonan menggunakan kelulusan PMR/SPM/STPM/Diploma/Ijazah Sarjana Muda/Sarjana dan tidak melebihi daripada 35 tahun bagi permohonan menggunakan kelulusan PHD pada tarikh pendaftaran. Sila rujuk di laman web rasmi PDRM : http://www.rmp.gov.my/

Permohonan adalah menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i) yang boleh diperolehi di: http://www.spa.gov.my/ (Permohonan hendaklah dibuat secara online)

Maklumat lanjut, hubungi talian : 03-2266 8350 / 8344 / 8347. (Unit Pengambilan PDRM)1. JAWATAN INSPEKTOR (IJAZAH SARJANA MUDA atau IJAZAH SARJANA atau PHD)

KLASIFIKASI  :   Inspektor (Lelaki/Wanita)
KUMPULAN PERKHIDMATAN :  Pengurusan dan Profesional
GRED GAJI / JAWATAN :  YA 13
JADUAL GAJI  :  P1T1 RM 2,060.28 - P1T20 RM 4,511.09
SYARAT LANTIKAN  : Syarat permohonan bagi jawatan Inspektor adalah  mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 25 Tahun 2009 seperti berikut :-  a) Terdiri daripada warganegara Malaysia.
b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun (Sarjana Muda/Sarjana) dan tidak melebihi 35 tahun (Phd) pada tarikh pendaftaran permohonan.
c) Kelayakan akademik :i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T1];
atau
ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred  YA13:T2];
atau
iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang-bidang yang diperlukan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T2];
atau
iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T2];
atau
v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T3];
atau
vi) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakunan yang diiktiraf oleh kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T3];
atau
vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakunan yang diiktiraf oleh kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T4];
atau
viii)Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T4];

atau
ix) Ijazah Doktor Falsafah (Phd) dalam bidang Forensik, Matematik atau Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13:T5];
dan
x) Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
d) Kelayakan Fizikal
Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-
i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m (lelaki) dan 1.57m (wanita) tanpa sepatu.
ii) Berat badan sekurang-kurangnya 50kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 48 kg.
iii) Mempunyai ukuran indeks jisim badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26.
iv) Ukuran lilitan dada biasa 81 cm (normal) dan semasa menarik nafas 86 cm (lelaki sahaja).
v) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasuingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa alat bantuan.
vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.
vii) Diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Kerajaan termasuk pemeriksaan x-ray.


DESKRIPSI TUGAS :Menjalankan tugas-tugas kepolisan selaras dengan fungsi di Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Logistik, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Cawangan Khas, dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil.

Antara tugas-tugas tersebut ialah mentadbir, merancang pencegahan jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa, mengatur kawalan trafik, mengumpul risikan, menyediakan peralatan dan perhubungan, mengekalkan keselamatan awam di darat, laut dan udara bagi mewujudkan suasana aman dan tenteram di kalangan rakyat dan negara.2. JAWATAN SARJAN (STPM atau DIPLOMA)


KLASIFIKASI  Sarjan (Lelaki/Wanita)
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Sokongan
GRED GAJI / JAWATANYA 5
JADUAL GAJI:PT1 RM 1513.62 - P1T18 RM 3120.12
SYARAT LANTIKAN  :
Syarat permohonan bagi jawatan Sarjan adalah mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 25 Tahun 2009 seperti berikut :- 

a) Terdiri daripada warganegara Malaysia.

b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun pada tarikh pendaftaran permohonan.

c) Kelayakan akademik :

i) Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA5 : T1];

atau

ii) Diploma yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan ialah pada Gred  YA5:T2];

dan

iii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

d) Kelayakan fizikal pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-

i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m (lelaki) dan 1.57m (wanita) tanpa sepatu.
ii) Berat badan sekurang-kurangnya 50kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 48 kg.
iii) Mempunyai ukuran indeks jisim badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26.
iv) Ukuran lilitan dada biasa 81 cm (normal) dan semasa menarik nafas 86 cm (lelaki sahaja).
v) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasuingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa alat bantuan.
vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.
vii) Diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Kerajaan termasuk pemeriksaan x-ray.

DESKRIPSI TUGAS:Menjalankan tugas-tugas kepolisan selaras dengan fungsi di Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Logistik, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Cawangan Khas, dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil.

Antara tugas-tugas tersebut ialah mentadbir, merancang pencegahan jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa, mengatur kawalan trafik, mengumpul risikan, menyediakan peralatan dan perhubungan, mengekalkan keselamatan awam di darat, laut dan udara bagi mewujudkan suasana aman dan tenteram di kalangan rakyat dan negara.


3. JAWATAN KONSTABEL (SPM atau DIPLOMA)

KLASIFIKASI     Konstabel (Lelaki/Wanita)
KUMPULAN PERKHIDMATAN  :  Sokongan
GRED GAJI / JAWATAN:  YA 1  
JADUAL GAJI:  P1T1 RM 897.00 - P1T21 RM2,065.40  
SYARAT LANTIKAN:  
Syarat permohonan bagi jawatan Konstabel adalah mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 25 Tahun 2009 seperti berikut :- 

a) Terdiri daripada warganegara Malaysia.

b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun pada tarikh pendaftaran permohonan.

c) Kelayakan akademik :

i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred YA1 : T1];

atau

ii) Diploma yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan ialah pada Gred  YA5:T2];dan

iii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

d) Kelayakan fizikal pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-

i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m (lelaki) dan 1.57m (wanita) tanpa sepatu.
ii) Berat badan sekurang-kurangnya 50kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 48 kg.
iii) Mempunyai ukuran indeks jisim badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26.
iv) Ukuran lilitan dada biasa 81 cm (normal) dan semasa menarik nafas 86 cm (lelaki sahaja).
v) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasuingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa alat bantuan.
vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.
vii) Diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Kerajaan termasuk pemeriksaan x-ray.

DESKRIPSI TUGAS:Menjalankan tugas-tugas kepolisan selaras dengan fungsi di Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Logistik, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Cawangan Khas, dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil.

Antara tugas-tugas tersebut ialah mentadbir, merancang pencegahan jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa, mengatur kawalan trafik, mengumpul risikan, menyediakan peralatan dan perhubungan, mengekalkan keselamatan awam di darat, laut dan udara bagi mewujudkan suasana aman dan tenteram di kalangan rakyat dan negara.4. JAWATAN KONSTABEL SOKONGAN (PMR / SRP)


KLASIFIKASI  Konstabel Sokongan (Lelaki/Wanita)
KUMPULAN PERKHIDMATAN  :  Sokongan
GRED GAJI / JAWATANYT 1
JADUAL GAJIP1T1 RM 753.25 - P1T14 RM 1,512.71
SYARAT LANTIKAN:
Syarat permohonan bagi jawatan Konstabel Sokongan adalah mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 25 Tahun 2009 seperti berikut :- 

a) Terdiri daripada warganegara Malaysia.

b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun pada tarikh pendaftaran permohonan.

c) Kelayakan akademik :

i) Lulus Penilaian Menegah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred YT1: T1]; 

dan

ii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

d) Kelayakan fizikal pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-

i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m (lelaki) dan 1.57m (wanita) tanpa sepatu.
ii) Berat badan sekurang-kurangnya 50kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 48 kg.
iii) Mempunyai ukuran indeks jisim badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26.
iv) Ukuran lilitan dada biasa 81 cm (normal) dan semasa menarik nafas 86 cm (lelaki sahaja).
v) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasuingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa alat bantuan.
vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.
vii) Diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Kerajaan termasuk pemeriksaan x-ray.

DESKRIPSI TUGAS:Menjalankan tugas-tugas kepolisan selaras dengan fungsi di Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Logistik, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Cawangan Khas, dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil.

Antara tugas-tugas tersebut ialah mentadbir, merancang pencegahan jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa, mengatur kawalan trafik, mengumpul risikan, menyediakan peralatan dan perhubungan, mengekalkan keselamatan awam di darat, laut dan udara bagi mewujudkan suasana aman dan tenteram di kalangan rakyat dan negara.

Next Post Previous Post
59 Comments
 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 26 Mac 2012 pada 6:46:00 PTG SGT

  amirul bin abdul halus.. saya mahu sangat kerja di jabatan polis...macam mana nak isi borang online ini susah saya mahu mencari...

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 26 Mac 2012 pada 11:08:00 PTG SGT

  Hi halo....
  Adakah tahun ini ada Pengambilan Inspektor?

 • nurul akmar idyana
  nurul akmar idyana 29 Mac 2012 pada 7:20:00 PTG SGT

  Nurul akmar idyana

  Ketinggian x boleh ke kurangkan kepada 152....

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 30 Mac 2012 pada 2:05:00 PTG SGT

  salam 1 mlaysia..saya francis medan ingin bertnya..bilakah jawatan kosong konstabel lelaki pdrm akan dibuka semula..slalunya sya selalu terlpas peluang ini..klau ade info tlong emelkn kpada sya renzlzz@yahoo.com..atau contact saya 017-9944997..

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 2 April 2012 pada 10:37:00 PG SGT

  bila..lah keputusan pengamiblan ini akan
  keluar.....haih

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 4 April 2012 pada 2:19:00 PTG SGT

  apit......askum sy nk tnye bile temuduga polis buka yew.....sy ingin msuk krana sy amat meminati polis..tlong bntu sy

 • VijaySamuel
  VijaySamuel 5 April 2012 pada 9:22:00 PG SGT

  Saya Vijay dari semenyih, Sel. Saya nak tahu bila surat permohonan yang baru akan dikeluarkan untuk pemilihan anggota konstabel / sarjan untuk tahun 2012? Vijay 016-3355548
  vijay.samuel84@yahoo.com.my

 • Unknown
  Unknown 10 April 2012 pada 8:55:00 PG SGT

  MOHD KHORI BIN ABDUL.
  Ingin memohon jawatan di dalam polis diraja malaysia

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 12 April 2012 pada 2:22:00 PTG SGT

  NAJIAH ABD RAUF: PENGAMBILAN UNTUK BRPA NI EK?

 • saufi
  saufi 13 April 2012 pada 12:26:00 PG SGT

  Assalammualaikum dan salam 1 malaysia..nama saya Mohd Saufi Bin Abd Rahman..bagi anggota PDRM sendiri yg memiliki STPM adakah layak memohon jawatan sarjan??

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 14 April 2012 pada 5:07:00 PTG SGT

  saya khairul azizi b. shah minan ingin memberi komen tentang gejala sosial yang semakin menjadi-jadi sekarang dapat dibendung sekiranya pihak polis sentiasa melakukan rondaan di kawasan yang sering berlaku jenayahdengan memperbanyakkan anggota di sesuatu kawasan agar gejala ini dapat dikurangkan,sekian terima kasih

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 28 April 2012 pada 9:38:00 PTG SGT

  nama saya Noorasiah binti Kadir..saya nak tny, bila agaknya pengambilan untuk KPLI@DPLI tahun ini yer?2012...email me at Insyirah0508@gmail.com...thanks

 • syazwan ewan
  syazwan ewan 16 Mei 2012 pada 9:20:00 PG SGT

  muhammad zakiruddin bin roslan

  tarikh panggilan untuk ujian kecergasan?
  berapa lama untuk menunggu sama ada diterima atau tidak

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 19 Mei 2012 pada 1:23:00 PTG SGT

  MOHAMMAD SHAHER BAHRUDDIN : assalamualaikum,nak tanya,bila permohonan ni ditutup untuk tahun 2012? mcm mne sye nak tahu yang sye dapat or tidak ?

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 22 Mei 2012 pada 11:09:00 PG SGT

  mohamad harmizi bin abu bakar _ no ic 861014-02-5757....saya ingin berkeja sebagai konstabel ..kelayakan saya spm.saya telah berdaftar di SPA8i secara online tetapi saya belum medapat apa-apa jawapan...no tel saya 0122457706 email saya lailahi74@yahoo.com

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 22 Mei 2012 pada 11:15:00 PG SGT

  NAMA saya mohamad harmizi bin abu bakar no ic 861014-02-5757 saya ingin memohon jawatan sebagai konstabel kelayakan saya spm.....saya telah berdaftar di SPA secara online tetapi belum ada apa2 jawapan.....ini saya serta kan no tel saya dan email saya 0122457706 , lailahi74@yahoo.com

 • niney murneyy
  niney murneyy 24 Mei 2012 pada 12:04:00 PTG SGT

  ASSALAMUALAIKUM.....Boleh saye tau pengambilan polis prempuan bla??? dan pengambilan borang d mna??? saya minat bekerjasama dgn pihak polis diraja malaysia,kelulusan saya spm sahaja....nama saya MURLNY BINTI ABDUL SARI...Apa2 berkaitan polis saya minta tlong pemberitauhan encik puan....nie nmbor fon saye...0178238312....
  Diarapkan tuan puan dapat membantu....terima kasih!!!!!
  email ninymurny92@yahoo.com

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 4 Jun 2012 pada 8:26:00 PTG SGT

  ira khalid. adakah kpli atau dpli masih ditawarkan dan bilakah pengambilan yang seterusnya?

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 13 Jun 2012 pada 5:28:00 PTG SGT

  aSSALAMualaikum...bila keputusan pengambilan 2012 kuar?

 • herbalife malaysia
  herbalife malaysia 13 Jun 2012 pada 10:03:00 PTG SGT

  Info yg bagus...thanks.

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 20 Jun 2012 pada 8:11:00 PTG SGT

  nama SAYA MUHAMMAD RAFSANJANI BIN TAJUDDIN.....DARIPADA PULAU PINANG.........saya nk tnya.....tntg pngmbilan konstabel tahun 2012 sbnarnye ade brapa siri??????sbb ade sesetngah kawan saya dah dapat surat pnggilan lapor diri....dorg ckap spe yg xdapat surat dikira calon simpanan...or dikira gagal,,,,dan ade sesetengah pihak cakap ada siri kedua selepas siri1.......harap ade sapa2 yg boleh tolong jelaskn......

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 24 Jun 2012 pada 1:34:00 PTG SGT

  salam,kalau tinggi pemohon konstabel lelaki kurang 1.63m,adakah pemohonannya akn ditolak..

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 21 Julai 2012 pada 10:43:00 PG SGT

  tumpang tanya..bilakah pemeriksaan pengambilan akan diadakan ??

 • syamel mostar
  syamel mostar 27 Julai 2012 pada 7:46:00 PG SGT

  salam en/pn/cik,,ada tak tmuduga untuk ank2 anggte plis lelaki/prmpuan dalam pdrm..trma kaseh en/pn/cik salam 1 malaysia..

 • haikal
  haikal 31 Julai 2012 pada 5:49:00 PTG SGT

  Nak minta jawatan satu ,ada asthma pulak ish!

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 2 Ogos 2012 pada 8:19:00 PG SGT

  MASTU BTE ABD MALIK
  Sy mahu bertanya.. umr sy da msk 24thn..
  tp kalau sy mengunakn sijil kelayakan (PMR) boleh ke?
  walaupn sy ada mengikuti peperiksaan (SPM)??
  d'sebabkn keputusan (SPM) kurang memuaskn sy mengunakn sijil (PMR)..dan sy juga pernah mengikuti (PLKN)dan mendapat silil dr (JLKN).. sy sangat berminat nak masuk polis..
  sy harap soalan sy dpt d jawab.. tQ :)

 • Unknown
  Unknown 6 Ogos 2012 pada 1:12:00 PG SGT

  Muhammad syafiq akram bin annuar
  saya nak bertanya,kalau ad kelulusan diploma,jabatan mana yang sesuai?adakah ikut diploma yang saya ambil sekarang???

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 9 Ogos 2012 pada 2:06:00 PG SGT

  Saya Fazreen bte Zainoh.tinggal di kota tinggi johor..saya nk tanya bila jawatan kosong polis wanita nk kuar..dari abiz skolah sampai skrg dah 3 tahun saya tunggu..ibubapa saya mengharap saya menjadi pegawai polis..9/8/2012..

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 9 Ogos 2012 pada 2:10:00 PG SGT

  Saya Fazreen bte Zainoh...bila jawatan kosong polis wanita hendak keluar??saya tinggal di Kota Tinggi,johor..saya mengharap sangat..

 • RATIUS
  RATIUS 10 Ogos 2012 pada 3:02:00 PTG SGT

  SELAMAT SEJAHTERA.NAMA SAYA RATIUS BIN SAMINGGU.BERASAL DARI SABAH.SAYA AMAT BERMINAT NAK JADI POLIS.BUKAN HANYA BERMINAT MALAH SAYA MEMPUNYAI MISI DAN VISI UNTUK MEMOHON DALAM KERJAYA INI.SAYA BERUMUR 21 THN.TINGGI 181m DAN BERAT 61kg.OLEH ITU,IZINKAN SAYA MENGAJUKAN BEBERAPA SOALAN.SAYA MEMPUNYAI DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DARI UNIVERISITI TUN ABDUL RAZAK(UNIRAZAK),NAMUN SAYA AMAT BERMINAT NAK JADI POLIS SEBAGAI KERJAYA SAYA DAN APAKAH INI TIDAK MENGHALANG BAGI SAYA UNTUK MEMOHON MENJADI POLIS?SELAIN ITU.JIKA SAYA MEMOHON.APAKAH JAWATAN YANG SAYA HARUS SAYA DAPAT?MOHON PERTANYAAN SAYA INI DIJAWAB.TERIMA KASIH..

 • RATIUS
  RATIUS 10 Ogos 2012 pada 3:03:00 PTG SGT

  SELAMAT SEJAHTERA.NAMA SAYA RATIUS BIN SAMINGGU.BERASAL DARI SABAH.SAYA AMAT BERMINAT NAK JADI POLIS.BUKAN HANYA BERMINAT MALAH SAYA MEMPUNYAI MISI DAN VISI UNTUK MEMOHON DALAM KERJAYA INI.SAYA BERUMUR 21 THN.TINGGI 181m DAN BERAT 61kg.OLEH ITU,IZINKAN SAYA MENGAJUKAN BEBERAPA SOALAN.SAYA MEMPUNYAI DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DARI UNIVERISITI TUN ABDUL RAZAK(UNIRAZAK),NAMUN SAYA AMAT BERMINAT NAK JADI POLIS SEBAGAI KERJAYA SAYA DAN APAKAH INI TIDAK MENGHALANG BAGI SAYA UNTUK MEMOHON MENJADI POLIS?SELAIN ITU.JIKA SAYA MEMOHON.APAKAH JAWATAN YANG SAYA HARUS SAYA DAPAT?MOHON PERTANYAAN SAYA INI DIJAWAB.TERIMA KASIH..

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 18 September 2012 pada 2:46:00 PTG SGT

  suganeswary A\P RAJOO DIPLOMA HOLDER BELUM DAPAT KERJA KERAJAAN DIPLOMA IN NURSING contack:013-6086869

 • Unknown
  Unknown 3 Oktober 2012 pada 5:16:00 PTG SGT

  ASSALAMULIKUM SAYA ENCIK MOHAMMAD AMY BIN ARAJM INGIN MEMOHON KERJA PDRM SEBAGAI KONSTABEL SOKONGAN. NI NO TELEFON SAYA 015540899

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 9 Oktober 2012 pada 9:42:00 PTG SGT

  bila tarikh tutup permohonan ni?-amirul

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 5 November 2012 pada 2:23:00 PTG SGT

  salam...saya AHMAD FAUZI BIN MOHAMAD,dari unit senjata REJIMEN TUDM,,saya nak bertanya...mcm mana caranya seorang anggota tentera yang nak bertukar ke jabatan PDRM ni,,,,boleh terangkan dr aspek latihan, gaji,pangkat, dan cara2 hendak mohon...sekian terima kasih

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 5 November 2012 pada 2:27:00 PTG SGT

  SALAM...SAYA AHMAD FAUZI BIN MOHAMAD DR UNIT SENJATA REJIMEN TUDM,,SY NK BERTANYA CARA MACAM MANA ANGGOTA TENTERA NAK TUKAR KE JABATAN PDRM NI...APAKAH SYARAT2,LATIHAN,GAJI,PANGKAT BG ANGGOTA ATM YG NK MASUK PDRM...SEKIAN TERIMA KASIH

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 10 November 2012 pada 12:20:00 PTG SGT

  saya faisal bin Dari ingin mengajukan pertanyaan.

  Permohonan pengambilan polis Di Raja Malaysia ini berlangsung sampai bila ?

 • mencari ilham
  mencari ilham 16 November 2012 pada 10:59:00 PG SGT

  KENAPA TAK DAPAT SAYA LAWATI LAMAN WEB PDRM??? TERIMA KASIH

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 25 November 2012 pada 8:27:00 PTG SGT

  Salam, kenapa website http://www.rmp.gov.my/ tak boleh buka?

  Ahmad Feissal Bin Othman

 • Ikmal
  Ikmal 13 Mac 2013 pada 9:03:00 PTG SGT

  MUHAMMAD IKMAL BIN RAMLI

  Saya ingin bertanya tentang pengambilan Polis DiRaja Malaysia 2013

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 19 Mac 2013 pada 1:18:00 PG SGT

  NUR AQILLAH BINTI ZAINAL

  bagaimana saya boleh mendapatkan pemohonan jawatan Konstabel Wanita ,ya ? saya mengharapkan sangat .. (>_<)

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 21 Mac 2013 pada 1:47:00 PTG SGT

  ASALAMUALAIKUM ..

  SAYA NOOR ALIZAWATI BINTI MOHAMAD INGIN MEMOHON KERJA PDRM UNTUK JAWATAN KOSTABEL SOKONGAN WANITA UNTUK TAHUN 2013, BILE TEMUDUGA TERBUKA AKAN KELUAR??

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 25 Mac 2013 pada 7:29:00 PTG SGT

  Assalammualaikum..
  sya Nurhani Juldan dti Kudat Sabah.
  sya teringin sngt nk msuk pdrm.sejak kecil lg sya sudah bertekad untuk mjdi pdrm.bla ka pgmbilan pdrm bagi wnita.
  sya teramat amat mghrpknnya..
  Email:nemac21@yahoo.com
  Terima kasih.

 • Unknown
  Unknown 25 Mac 2013 pada 10:06:00 PTG SGT

  Assalammualaikum..
  sya Nurhani Juldan dr Kudat Sabah.
  sya teringin sngt nk msuk pdrm.dri kecil lg sya dah bertekad untk mjdi seorg pgwai polis yg bjya.sya teramat amat mghrpknnya.
  Sya nk tanya kenpa ada setengah pgwai polis tu tidk adil dlm pgmbilan pdrm?mksud sya org dlam...da byk kes mcm tu?
  sya anti rasuah.
  email:yunN cho@yahoo.com.
  terima kasih.

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 17 April 2013 pada 5:23:00 PTG SGT

  Assalamualaikum saya nuradha dari Kota Kinabalu.
  saya ingin sgt msuk PDRM .Bila kah pengambilan PDRM 2013??

 • Unknown
  Unknown 23 Mei 2013 pada 6:23:00 PTG SGT

  helo.. slmat petang.. bulan jun ini ada pengambilan konstable tak?.. sya tdak sbar nak berkhidmat dalam jabatan PDRM ni.

 • Unknown
  Unknown 4 Jun 2013 pada 12:47:00 PTG SGT

  salam..sy myeraa razie...sy dpt intrview konstabel pdrm..
  nk tahun tips temuduga cmne??ujian fizikal cmne?plizzz bagithu spe2 yg adew pngalamn...tq

 • vee_comot
  vee_comot 8 Jun 2013 pada 9:35:00 PG SGT

  As salam..sy ervina. Nak tanye myeraa razie, dapat ujian fizikal ke? Interview kt ipd mane? Kot2 1tempat bole la discuss2 :)

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 17 Jun 2013 pada 5:05:00 PTG SGT

  vee_comot..awk dpt ujian fzkal tak?da pgi ke..kalo da pgi..blh share pngalmn tu..huhu

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 17 Jun 2013 pada 5:07:00 PTG SGT

  vee_comot..awk dpt ujian fzkal tak?da pgi ke..kalo da pgi..blh share pngalmn tu..huhu

 • Unknown
  Unknown 11 Ogos 2013 pada 12:15:00 PG SGT

  nama saya ahmad zainoren.saya ambil bahagian diploma psikologi..nank tanya kalau pljaran stakat diploma je xpat ambil inspektor terus ka?or mesti ambik sarjan dulu?sebab saya mmg berminat nak jd seorang inspektor.

 • mohd hidayah
  mohd hidayah 3 September 2013 pada 5:24:00 PTG SGT

  salam saya mohd hidayah ingin memohon kepada PDRM permudahkan permohonan kemasukan anggota polis baru, seperti iklankan di surat khabar, agar memudahkan generasi muda yang berminat.Harap PDRM dapat membantu kepada generasi muda yang berminat seperti saya.0193685068

 • Unknown
  Unknown 6 September 2013 pada 4:39:00 PTG SGT

  Salam..sya nk tnya..ape prbezaan antara konstabal plis dgn konstabal polis sokongan..

 • Unknown
  Unknown 6 September 2013 pada 4:43:00 PTG SGT

  Khairul azrin bin mohamad

  Salam..sya nk tnya.ape prbezaan antara konstabal polis dgn konstebal polis sokongan..

 • Unknown
  Unknown 19 September 2013 pada 12:33:00 PTG SGT

  Muhamad Farid Bin Muhammad Shah
  untuk pengetahuan semua...jawatan dalam pdrm pada mase kini hanya boleh di isi melalui portal SPA iaitu kaedah online. allhamdulillah...sya telah memohon nya pada dismber 2012, dan dipanggil temuduga fizikal pada 23 septmber ini.

 • nik ahmad
  nik ahmad 13 Oktober 2013 pada 2:50:00 PG SGT

  anggota tentera boleh mohon tak?klu bole mcm mna caranya ye?

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 31 Oktober 2013 pada 6:25:00 PTG SGT

  Salam...
  Saya zahid zuhaili...saya calon review pdrm utk thun 2011/12.alhamdulillah sy da dpt panggilan dr ipd kampar supaya dtg ambil borang review dan kmungkinan akn training dlm mse trdekat ini stelahvdua thun mnunggu

 • Tanpa Nama
  Tanpa Nama 9 Oktober 2014 pada 4:13:00 PTG SGT

  sila layari laman web www.spa.gov untuk mengisi jawatan PDRM. segalanya ada di situ.

 • MOHD ADHA MOHD ZAIN (ADHA ZAIN)
  MOHD ADHA MOHD ZAIN (ADHA ZAIN) 7 September 2015 pada 3:49:00 PTG SGT

  PDRM

Add Comment
comment url