FORMAT SOALAN EXAM PEPERIKSAAN AKAUNTAN W41


FORMAT SOALAN EXAM / PEPERIKSAAN AKAUNTAN W41
http://www.peperiksaanakauntan.com/hop.php?ref=my


Peperiksaan ini mengadungi lima seksyen iaitu:

(i) Seksyen A - Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

(ii) Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah

(iii) Seksyen D - Esei Bahasa Melayu

(iv) Seksyen E - Esei Bahasa Inggeris

SEKSYEN A - PENGETAHUAN AM MENGENAI MALAYSIA DAN ALAM SEKELILING

Masa: 40 minit
Bilangan Soalan: 50

Tujuan seksyen

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum mengenai bidang perakaunan, ekonomi, kewangan, perdagangan, teknologi maklumat dan komunikasi, pentadbiran kerajaan dan sosial. Soalan-soalan akan ditarafkan adalah perlu diketahui oleh calon-calon yang mempunyai Ijazah dalam bidang perakaunan.

SEKSYEN B - DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Masa: 45 minit

Bilangan Soalan: 40

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan menggunakan;

(i) Kemahiran Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data
Calon diberi beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.

(iii) Konsep-konsep Matematik dan Perakaunan Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Soalan-soalan akan ditarafkan adalah perlu diketahui oleh calon-calon dalam bidang perakaunan.

SEKSYEN C - ESEI BAHASA MELAYU

Masa: 1 jam
Bilangan Soalan: 3 jawab 1
Panjang Esei: Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Dalam seksyen ini calon dikemukakan isu-isu yang menjemput pandangan tentang sesuatu masalah. Contohnya: “Cara-cara untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur.” Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu.

SEKSYEN D - ESEI BAHASA INGGERIS

Masa : 1 jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Dalam seksyen ini calon dikemukakan isu-isu yang memerlukan pandangan tentang sesuatu masalah. Contohnya: “Electronic Government in Malaysia.” Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris.

Panduan, Tips dan Contoh-Contoh Soalan Peperiksaan ini boleh diperolehi di dalam Pakej Panduan Peperiksaan Akauntan W41 di: http://www.peperiksaanakauntan.com/hop.php?ref=my
JAWATAN AKAUNTAN W41
http://myadha.blogspot.com/2012/07/jawatan-akauntan-w41.html

Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.