PERMOHONAN PERTUKARAN GURU SESI JUN 2013
Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Jun 2013 untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DGA 29, DGA 32 (KUP time based), DGA 34 (KUP time based), DG 41, DG 44 (KUP time based), DG 48 (KUP time based) dan DG 52 (KUP time based) dibuka mulai 01 hingga 30 April 2013.

Sekiranya terdapat sebarang pindaan yang perlu dibuat, sila berhubung dengan PK1/PK2/PK3 untuk tindakan pembetulan maklumat dengan segera sebelum sesi pertukaran bermula.

Jika masih menghadapi masalah untuk membuat permohonan e-GTukar, sila hubungi Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri.

Sila ambil perhatian bahawa pertukaran yang diluluskan tidak boleh dibatalkan.

Permohonan boleh dibuat secara online di : http://apps.moe.gov.my/epgo/index.cfm

(Sila gunakan pelayar Internet Explorer)Syarat-Syarat Permohonan Pertukaran

1. Kementerian Pelajaran tidak akan mempertimbangkan permohonan jika didapati negeri yang di pohon tidak terdapat kekosongan jawatan
   
 2. Guru tidak boleh bertukar sebelum menerima surat pemakluman kelulusan pertukaran dari Jabatan Pelajaran Negeri asal dan surat penempatan pertukaran dari Jabatan Pelajaran Negeri yang diluluskan
   
 3. Kementerian Pelajaran tidak akan mempertimbangkan permohonan pembatalan pertukaran setelah permohonan pertukaran diluluskan
   
 4. Penempatan ke sekolah adalah ditentukan oleh Jabatan Pelajaran Negeri/Bahagian-bahagian yang berkenaan di Kementerian Pelajaran Malaysia
   
 5. Guru-guru berikut tidak layak memohon pertukaran
   a. Guru Sandaran Tidak Terlatih yang sedang mengikut Kursus Dalam Cuti
   b. Guru yang sedang mengikuti Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
   c. Guru yang telah tamat latihan LPBS tetapi belum cukup tempoh 36 bulan perkhidmatan di sekolah ditempatkan
   d. Guru yang sedang bercuti tanpa gaji
   e. Guru yang sedang mengikuti kursus/cuti belajar
   f. Guru yang dalam proses atau sedang dikenakan tindakan tatatertib
    
 6. Semua Jawatan yang disandang akan tergugur apabila permohonan pertukaran diluluskan
    
 7. Semua keterangan yang diberikan dalam borang ini hendaklah lengkap dan benar. Jika terdapat sebarang pemalsuan keterangan, permohonan tidak akan dilayan dan sebarang kelulusan yang telah diberikan akan dibatalkan.
    
 8. Semua salinan dokumen yang berkaitan hendaklah disahkan dan diserahkan kepada Pengetua/ Guru Besar.


INFO TERKINI:

 Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.