Mewujudkan sikap saling memahami

Oleh Datuk Dr Aziz Jamaludin Mhd Tahir
Yang DiPertua, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)

Sejarah kehidupan manusia kadang-kadang menampilkan fakta muram dalam penerapan kehendak Ilahi. Ada pihak mengeksploitasi nama agama untuk menindas sesama manusia, melahirkan keganasan dan sikap radikal. Pada hal, hukum Ilahi itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Namun manusia atas nama hukum Tuhan ketika melaksanakan hukum itu, merosakkan keadilan pada manusia lainnya.

Meskipun al-Quran menekankan bahawa umat Islam mesti melawan orang yang memerangi mereka, al-Quran juga menegaskan bahawa umat Islam tidak boleh melampaui batas.

Kita harus mewujudkan sikap saling memahami dalam melaksanakan apa yang kita yakini. Kita tidak dapat memaksa pandangan kita diterima melalui kekerasan, tetapi kita dapat menyampaikan pandangan kita dengan berdebat dan ikhlas.

Penjelasan masuk akal

Penjelasan yang masuk akal akan memberikan kepuasan akal dan kerelaan untuk mempercayai apa yang disampaikannya, sedangkan penjelasan yang dipaksakan akan menimbulkan tekanan dan saling tidak percaya.

Dialog yang penuh dengan saling memahami menjadi tali penghubung persaudaraan manusia.
Tindakan pelampau di kalangan orang Islam bukanlah disebabkan agama itu sendiri, melainkan disebabkan oleh eksploitasi politik atas simbol Islam serta krisis sosial, ekonomi dan politik yang dialami masyarakat Islam.

Krisis itu mendorong lahirnya kelompok Islam tertentu yang cuba mentafsirkan ayat al-Quran yang berkaitan peristiwa keganasan secara literal dan sejarah.

Bagi golongan ini jihad menurutnya, tidak memiliki dasar, baik dalam teks al-Quran mahupun teologi Islam, sebaliknya ditekankan pembawaan konsep jihad disebabkan konflik sosial dan politik.

Kelompok yang lebih militan ini meyakini perbuatan ini direstui Allah SWT dengan merujuk kepada nas al-Quran yang menghalalkan perbuatannya atau mendukung orientasi teologi tidak bertoleransi dan sifat eksklusif mereka sendiri.

Mereka kerap mengungkapkan ayat al-Quran yang menyatakan bahawa: Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. (Surah Ali Imran ayat 85)

Ayat ini diungkapkan untuk mendukung pendapat bahawa teologi dan amalan Islam adalah satu-satunya jalan menuju keamanan.

Lebih daripada itu, pengakuan keimanan semata-mata atau sekadar melakukan kepatuhan kepada Tuhan secara umum tidaklah cukup untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, tetapi seseorang harus tunduk patuh pada hukum Tuhan supaya dapat digolongkan sebagai penganut Islam `sejati'.

Militan tolak semua bentuk kepercayaan

Oleh kerana itu, gerakan militan dengan keras menolak semua bentuk kepercayaan dan amalan yang tidak dapat digolongkan sebagai agama Tuhan yang sejati.

Menyentuh prinsip yang harus digunakan dalam interaksi antara orang Islam dan bukan Islam, doktrin militan menggunakan ayat al-Quran yang memerintahkan kaum Islam untuk memerangi kaum kafir, hingga tidak ada kekacauan dan penindasan, dan hingga agama itu semata-mata untuk Allah. (Surah al-Anfal ayat 39)

Selain itu, untuk membenarkan pandangan yang menyatakan adanya kepimpinan terhadap bukan Islam, pendukung militan ini sering menggunakan perintah al-Quran: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani), sampai mereka membayar pajak (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Surah At-Taubah ayat 29).

Al-Quran terus-menerus memerintahkan kepada orang Islam untuk menganjurkan kebaikan. Kata yang digunakan untuk `kebaikan' adalah makruf, yang bererti sesuatu yang secara umum dianggap baik.

Gagasan bahawa kaum Muslim harus menjadi penegak keadilan meskipun bertentangan dengan kepentingan peribadi mereka, berdasar pada pandangan bahawa manusia mampu menjadi pelaksana moral yang tinggi.

Pelaksana moral

Melalui pelaksanaan moral, umat Islam diharapkan mencapai tingkat kesedaran moral yang akan mereka bawa pada hubungan mereka dengan Tuhan.

Wacana al-Quran, misalnya dengan mudah dapat mendukung etika perbezaan dan toleransi. Al-Quran tidak hanya mengharapkan tetapi juga menerima kenyataan perbezaan dan keragaman dalam masyarakat manusia:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. (Surah Al-Hujurat ayat 13)

Al-Quran sendiri sangat jelas melarang setiap bentuk paksaan dalam memeluk Islam. Al-Quran menyatakan bahawa kebenaran dan kesesatan adalah jelas dan nyata sehingga siapa pun yang ingin beriman akan beriman, tetapi tidak ada paksaan dalam agama: Tidak ada paksaan dalam persoalan iman. (Al-Baqarah ayat 256; Yunus ayat 99; Al-Kahfi ayat 29)

Menariknya, tradisi Islam tidak mempunyai pandangan mengenai perang suci. Jihad ertinya hanya berjuang untuk mencari keadilan, dan menurut Nabi Muhammad SAW, jihad paling utama adalah perjuangan yang dilakukan seseorang untuk membersihkan hawa nafsu dari hatinya. Perang suci (al-harb al-Muqaddasah) bukan istilah yang digunakan oleh teks al-Quran.

Dalam teologi Islam, perang tidak pernah suci, baik sah mahupun tidak. Teks al-Quran tidak mengenal gagasan perang tak terbatas dan tidak mempertimbangkan adanya fakta sederhana tentang identiti Islam yang agresif dalam menegakkan keadilannya sendiri.

Lebih daripada itu, meskipun al-Quran menekankan bahawa umat Islam mesti melawan orang yang memerangi mereka, al-Quran juga menegaskan bahawa umat Islam tidak boleh melampaui batas.

- BERITA HARIAN

Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.