Elak terbabit aktiviti insurans berunsur riba

Riba adalah perkataan Arab yang bererti pertambahan atau menambahkan. Dalam Islam, riba satu dosa besar.

Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya: Dan Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (Surah al-Baqarah, ayat 275)
Bakal ahli neraka


Allah SWT menyatakan bahawa orang yang meneruskan pembabitan dengan riba selepas mengetahui hukum haramnya bakal menjadi ahli neraka selama-lamanya. Mereka juga mendapat laknat daripada Allah SWT.

Justeru, kita perlu sedaya-upaya mengelakkan daripada terjebak dalam urus niaga atau aktiviti perniagaan yang mempunyai unsur riba bagi mengelakkan terjerumus dalam azab yang disediakan oleh Allah SWT.

Kita perlu menyemak dan menganalisa setiap pembabitan dalam urusan muamalat yang mungkin kita tidak sedar sebenarnya mempunyai unsur riba. Antara perkara yang kurang disedari umat Islam hari ini ialah elemen riba dalam insurans konvensional.

Secara ringkasnya, terdapat empat jenis riba dalam insurans konvensional iaitu riba dalam kontrak. Insurans konvensional berasaskan aqad muawadhah, iaitu sebuah kontrak pertukaran. Dalam sistem insurans, berlaku pertukaran antara duit dengan duit iaitu premium pelanggan berbalas pampasan daripada syarikat.
Menurut majoriti ulama, duit antara item ribawi yang mempunyai syarat ketat sekiranya ingin melakukan pertukaran iaitu mesti pada waktu dan kadar sama.

Pertukaran duit dalam insurans konvensional adalah tidak sama kadar, maka ia menyebabkan wujudnya unsur Riba al-Fadhl. Pertukaran itu juga tidak berlaku dalam majlis yang sama, lalu menyebabkan munculnya Riba An-Nasiah.

Dalam insurans konvensional, aktiviti pelaburannya juga tidak terlepas daripada unsur riba kerana syarikat insurans tidak mempunyai Jawatankuasa Syariah, iaitu badan yang berautoriti mengawal selia, memantau, memberikan kelulusan aktiviti dan tempat pelaburan yang patuh syariah.

Riba berlaku dalam pelaburan apabila syarikat melabur di bank konvensional dan syarikat kewangan yang menawarkan pinjaman secara riba. Riba dalam pelaburan juga terjadi apabila syarikat melabur di syarikat yang memberikan jaminan keuntungan.

Elemen dalam kontrak

Elemen riba terdapat dalam kontrak insurans seperti dalam urus niaga pinjaman dari polisi ditawarkan kepada peserta dalam sesetengah produk insurans hayat. Kemudahan pinjaman seperti ini, syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah dengan kadar ditetapkan ke atas pemegang polisi yang membuat pinjaman. Jelas sekali bayaran faedah itu riba yang dilarang Islam.

Selain itu, premium yang terlewat bayar menerusi insurans konvensional akan dibayar secara automatik oleh pihak syarikat. Kaedah ini dinamakan pinjaman premium automatik (APL). Premium terlewat tadi akan dikenakan bunga mengikut kadar tertentu dan ini juga riba yang dilarang Islam.

- BERITA HARIAN

Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.