Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27

Penolong Pegawai Tadbir Gred N27
Kumpulan: Sokongan    
     
Kementerian / Jabatan : Jabatan Perkhidmatan Awam/ Kementerian Pertahanan

Jadual Gaji:    
     
Gaji Minimum     Gaji Maksimum     Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
RM1,361.14        RM4,427.94         RM145.00

Syarat Lantikan:    

- Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
    [ Gaji Permulaan: RM1,361.14 ]
- Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
    [ Gaji Permulaan: RM1,361.14 ]
- Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
    [ Gaji Permulaan: RM1,661.95 ]
- Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    [ Gaji Permulaan: RM1,737.15 ]
- kepujian B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan :    
- Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir (Kewangan), Pengurus Stesen, Pemeriksa Cap Jari dan Penyelia Jurupakaian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:    
    a)     i.     mempunyai kelayakan di atas; atau    
            ii.    lulus Peperiksaan Khas; dan    
    b)         berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.    
                       
Deskripsi Tugas :    
       
- Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel, pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan Konsuler dan Penguatkuasaan Undang-undang.    * Kepada calon yang dipanggil ke Temuduga Penolong Pegawai Tadbir N27 boleh mendapatkan Panduan Temuduga di : http://www.kerja-kerajaan.com/index.php?ref=myTIPS TEMUDUGA PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27
myadha.blogspot.com/2013/05/tips-temuduga-penolong-pegawai-tadbir.html


                 
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url