Format Dan Contoh Soalan Exam / Peperiksaan Online Penolong Akauntan W27 2015FORMAT DAN CONTOH SOALAN EXAM PENOLONG AKAUNTAN GRED W27

Jika anda dipanggil untuk menduduki Peperiksaan Online bagi jawatan Penolong Akauntan Gred W27, anda perlu mengambil peluang keemasan ini dengan bersungguh-sungguh membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan tersebut. Peluang yang diberikan jangan disia-siakan.

Sebenarnya, tidak susah untuk menjawab kesemua soalan yang akan dikemukakan jika anda sudah bersedia awal. Pihak Infokerjaya ada menyediakan pakej lengkap Panduan, Nota dan Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan tersebut.

Dapatkan pakej lengkap panduan Peperiksaan Penolong Akauntan W27 di : http://jvsecurepay.com/affiliates/w27akauntan/28/extra


Format Peperiksaan Penolong Akautan Gred W27

Soalan : 50 (aneka pilihan)


Calon diuji dari aspek pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat.


Calon diuji dengan menggunakan pelbagai perangkaan dan data-data untuk dianalisis.


Calon diuji dengan konsep Matematik dan Akaun, kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas matematik, pemahaman konsep dan kebolehan berfikir secara kuantitatif.


Soalan : 40 (aneka pilihan)
Soalan : 200 (aneka pilihan)


Contoh Soalan Penolong Akauntan Gred W27 
Seksyen A : Pengetahuan AM 
Dalam seksyen ini, calon diuji pengetahuan berkenaan urusan perkastaman, bidang ekonomi dan kewangan, perdagangan antarabangsa, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan negara, undang-undang, sosial, dasar-dasar kerajaan dan lain-lain perkembangan dalam negara dan luar negara.
Masa : 40 minit
Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah (45 Minit)
Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:
(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data
(iii) Konsep Matematik dan Akaun
Masa : 45 minit
Seksyen C : Ujian Psikometrik (30 Minit)
Calon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur gagasan personaliti calon iaitu kepimpinan, kebolehan sosial, komunikasi, toleransi, kerjasama, kestabilan emosi, integriti, disiplin dan kejujuran.
Masa : 1 jam

Anda boleh download preview contoh soalan Exam Penolong Akauntan W27 di : https://www.scribd.com/doc/285259739/Preview-Contoh-Soalan-Penolong-Akauntan-W27


JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W27


Tiada ulasan

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

Dikuasakan oleh Blogger.