Cara mengisytiharkan harta melalui HRMIS


Bagaimana sebenarnya untuk mengisytiharkan harta melalui laman web HRMIS?

1)Sila layari laman web http://www.eghrmis.gov.my
2 ) Klik Aplikasi HRMIS
3) – Masukkan no. kad pengenalan baru di ruangan ID Pengguna ; dan
–Masukkan password sendiri di ruangan Kata laluan ; kemudian Hantar
4)Pilih menu Pengurusan Rekod Peribadi .
5)Pilih menu Perisytiharan Harta
6) Pilih menu Maklumat Pendapatan Bulanan
7)– Tekan menu Tambah
– Isi maklumat-maklumat di ruangan TAMBAH PENDAPATAN BULANAN
  (contoh : gaji, elaun, sewa rumah yang diterima dll)
kemudian Simpan
8)-Pilih menu Maklumat Ansuran Bulanan
-Tekan menu Tambah
-Isi maklumat-maklumat di ruangan TAMBAH ANSURAN/POTONGAN  BULANAN
  (contoh : PTPTN, Pinjaman Peribadi, Insuran dll)
kemudian Simpan
9) -Pilih menu Kemaskini Maklumat Harta
-Tekan menu Tambah  dan isi ruangan di dalam menu  TAMBAH HARTA
-klik PEMILIK HARTA  kemudian klik Tambah
-pilih maklumat di ruangan TAMBAH PEMILIK HARTA  kemudian klik  Teruskan
-pilih menu Sumber Kewangan  / klik Yes Kemudian klik Tambah
-isikan maklumat di ruangan TAMBAH SUMBER KEWANGAN BARU
-klik petak & bulatan di ruangan Peminjam/Pembayar Ansuran
-kemudian klik Tambah
-isikan maklumat yang dikehendaki di ruangan TAMBAH ANSURAN BULANAN
-kemudian klik Simpan
10 ) Semak kesemua Maklumat Pendapatan Bulanan, Ansuran
Bulanan dan Kemaskini Maklumat Harta  yang telah dimasukkan.
Jika betul, pilih menu Hantar Perisytiharan Harta  untuk disokong oleh
Urusetia Perisytiharan Harta kemudian disahkan oleh Ketua Jabatan LPNM.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url